Aqva Therm

Zatvori

USLOVI INTERNET PRODAVNICE

Česta pitanja

USLOVI PRODAJE U INTERNET PRODAVNICI 

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS," br. 88/2021), Odeljak IV - Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, od člana 26. do člana 36. i član 12. ovog Zakona. 

Objavljivanjem Opštih uslova prodaje u internet prodavnici (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) smatra se da je trgovac ispunio dužnost obaveštavanja potrošača u skladu sa članom 26. i čl. 12 Zakona. Obaveštenja iz pomenutih članova Zakona trgovac predaje potrošaču  pre zaključenja ugovora shodno čl. 30 i 31 ovog Zakona. 

U svakom slučaju, potrošač može zahtevati dostavljanje obaveštenja slanjem e-mail-a na webshop@vodovod.rs 

Opšti uslovi 

Trgovac 

Trgovac je Aqva Therm D.o.o, sa sedištem u Subotici, ul. Šantićeba br. 55a, MB: 08828199, PIB: 103615928. 

Potrošač 

Potrošač je posetilac internet prodavnice Trgovca – lice koje odabere barem jedan proizvod iz asortimana trgovca, ubaci ga u korpu, pošalje narudžbenicu Trgovcu i nakon potvrde prijema narudžbenice, plati proizvod pouzećem (gotovinom prilikom dostave proizvoda)  

Naručivanje proizvoda 

Naručivanje u internet prodavnici Trgovca vrši se dodavanjem proizvoda u korpu, a porudžbinu je moguće opozvati sve do momenta otpremanja robe za slanje, i to slanjem zahteva na e-mail webshop@vodovod.rs ili pozivanjem telefona  024/680 660. Ako otkažete porudžbinu do momenta otpremanja robe kuriru dobićete potvrdu putem e-maila ili pozivom. Pre naručivanja proizvoda neophodno je da potrošač potvrdi da je upoznat sa pravilima sadržanim u Opštim uslovima koji su objavljeni na internet prezentaciji Trgovca koja se nalazi na internet domenu www.vodovod.rs . Smatra se da je proizvod naručen, odnosno da je kupoprodajni ugovor zaključen, kada Trgovac Potrošaču pošalje potvrdni e-mail sa svim neophodnim podacima. Svaka promena statusa porudžbine biće evidentirana slanjem informacije na e-mail adresu potrošača. 

Kupovina proizvoda u internet prodavnici Trgovca nije uslovljena registracijom. 

Ukoliko Trgovac nije u mogućnosti da isporuči neki od naručenih proizvoda potrošaču, zato što naručeni proizvod nije na zalihama trgovca, trgovac će ga obavestiti u roku od 24h putem mail-a ili putem telefonskog poziva. Međutim, ukoliko je narudžbina izvršena u petak nakon 15h, trgovac će potrošača obavestiti prvog radnog dana posle vikenda ili praznika u periodu od 07h-15h, i to slanjem obaveštenja na e-mail potrošača ili pozivanjem na broj telefona. Ukoliko je u korpi nekoliko proizvoda od kojih jedan od proizvoda nema mogućnost slanja kurirskom službom poručenu robu će biti moguće preuzeti samo lično na lokaciji u prodajnom objektu Aqva therm-a.  

Ako potrošač odustane od kupovine, trgovac ima obavezu da potrošaču vrati uplaćen novac. Povrat novca trgovac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 24h od odustanka od dana prijema kurirskom službom i utvrđenom ispravnošću robe odnosno prvi radni dan.obrasca za odustanak, a što trgovac potvrđuje slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. Povrat novca se vrši samo i isključivo uplatom na tekući račun kupca. 

Ukoliko kupac odbije prijem ispravnog i neoštećenog proizvoda koji je prethodno naručio, trgovac je ovlašćen da zahteva od potrošača naknadu svih manipulativnih troškova koji se odnose na isporuku datog proizvoda. 

Iskazana cena je sa uračunatim PDV-om. Valuta je dinar (RSD). 

Trgovac je dužan da održava internet prezentaciju u skladu sa zahtevima profesionalne pažnje i nije odgovoran za kvalitet internet veze kojom potrošač pristupa niti koji uređaj koristi za pregled i pritup internet prodajnom mestu trgovca. 

Opšti uslovi isporuke 

Radno vreme korisničkog servisa trgovca je od 07h do 15h, od ponedeljka do petka. Proizvodi naručeni preko online prodavnice trgovca šalju se potrošaču u roku od 2-3 dana od momenta potvrđivanja narudžbine a arrikle koje nema na stanju od 7 do 14 dana. Isporuka proizvoda se vrši na celoj teritoriji Srbije, osim na teritoriji Kosova i Metohije. Subota i nedelja se ne računaju u rok dostave. Rok isporuke proizvoda u svakom slučaju ne može biti duži od 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora. 

Isporuku naručenog proizvoda isporučuje kurirska služba AKS EXPRESS. Po pravilu, isporku robe vrši kurirska služba, osim ukoliko je reč o kabastoj i lomljivoj robi KOJU NE ŠALJEMO i PREUZIMA SE ISKLJUČIVO NA LOKACIJI U PRODAJNOM OBJEKTU (kotlovi, pločice, sanitarija, tuš kabina i drugim artiklima podložnim oštećenju) na artiklu je jasno ukazano da se isti ne isporučuje kurirskom službom. Ukoliko isporuku robe vrši kurirska služba, a u cilju efikasnosti i kvalitetnije komunikacije između potrošača i dostavljača, administratori internet prodavnice Trgovca kurirskoj službi daju određene podatke potrošača (ime, prezime, adresu i broj telefona). 

Kurirska služba pošiljke isporučuje radnim danom, u vremenskom intervalu od 08h do 16h. Na dan isporuke naručenog proizvoda,  potrošač će biti kontaktiran od strane ovlašćenog lica kurirske službe na broj telefona koji je potrošač ostavio prilikom kupovine. 

AKS EXPRESS kurirska služba donosi isporuku do vrata stana/kuće. 

Kurirska služba ili trgovac (u zavisnosti ko vrši isporuku robe) će pokušati da potrošaču uruče proizvod maksimalno dva puta. U slučaju da prvi pokušaj isporuke robe potrošaču bude neuspešan,  dostavljač će pozvati potrošača na broj telefona koji je ostavljen prilikom poručivanja proizvoda i sa potrošačem dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko isporuka bude neuspešna, proizvod se vraća trgovcu. 

U slučaju da potrošač više od dva puta bez opravdanog razloga ne preuzme naručenu robu na adresi koju je naznačio, odnosno ne bude na adresi u vreme isporuke ili odbije da preuzme naručenu robu, taj potrošač će moći da kupi proizvode iz asortimana Trgovca samo u maloprodajnom objektu Trgovca. 

Proizvodi će biti upakovani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Potrošač ima obavezu da proveri da li na pakovanju ili samom proizvodu postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko ista postoje, potrošač ima pravo da odbije prijem pošiljke i o tome obavesti trgovca. 

Ukoliko oštećenja na pakovanju ne postoje, potrošač preuzima proizvod i potpisuje dokument na kome su naznačeni podaci o pošiljaocu, primaocu i ceni. 

Zaštita podataka o ličnosti 

Podaci o ličnosti koje Trgovac prikuplja zavisni su od: vrste usluge koju pruža potrošačima, korisnicima i klijentima, namere potrošača da koristi usluge trgovca, od vrste ugovora koji trgovac zaključuje sa klijentom,  kao i od namere potrošača da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih trgovac ne može da izvrši svoje obaveze, a uključuju najmanje: 

              -  osnovne lične podatke (ime i prezime); 

            - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa) ; 

            - podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu  

            - podatke vezane za korišćenje internet prodavnice trgovca 

            - ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim                

              odredbama o zaštiti potrošača. 

Plaćanje 

Naručene proizvode potrošač može platiti na jedan od sledećih načina: 

            - pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave 

         - platnim karticama.

  Kod plaćanja pouzećem, potrošač naručene proizvode plaća kuriru isključivo u dinarima (RSD) prilikom preuzimanja proizvoda. 

Kada je reč i plaćanju robe platnim karticama, u momentu kreiranja porudžbine, novčana sredstva se rezervišu, a nakon isporuke naručenog proizvoda potrošaču, novčana sredstva se skidaju sa potrošačevog računa. Plaćanje platnim karticama zaštićeno je SSL (Secure Socket Layer) protokolom i PKI sistemom, trenutno najsavremenijim kriptografskim tehnologijama.

Plaćanje se može vršiti Visa, MasterCard ili Maestro platnom karticom. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank. Potrošač će biti automatski preusmeren na internet prezentaciju banke UniCredit Bank gde je potrebno uneti podatke sa platne kartice.Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Nakon popunjavanja narudžbine, i optiranja načina plaćanja platnom karticom.

Ukoliko je rezultat transakcije neuspešan, novčana sredstva na računu potrošača se neće rezervisati i poručivanje se smatra neuspešnim. Nakon toga, potrošač može sa plaćanjem platnom karticom pokušati ponovo, ili, pak, optirati neki drugi model plaćanja.

Obrada porudžbine počinje da teče od trenutka vidljivosti uplate na računu trgovca, odnosno od momenta prijema porudžbine, kada je potrošač optirao za plaćanje robe pouzećem.

Garancija 

Proizvođač garantuje da će proizvod, ukoliko se koristi pravilno i u skladu sa uručenim uputstvima, u garantnom roku ispravno da funkcioniše. Trgovac prilikom kupovine Potrošaču predaje i garantni list uz kupljeni proizvod. Kupac tehničke robe ima pravo  da bude obavešten o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa ili održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe, i u tu svrhu se može obratiti Trgovcu i od istog zahtevati navedene informacije. 

Proizvođač je dužan da obezbedi garanciju i rezervne delove u roku od 2 (dve) godine od dana prelaska rizika na kupca, odnosno od dana predaje robe kupcu. Moguće je da pored zakonskog garantnog roka, važe i duži garantni rokovi ukoliko je to naznačeno u samim garantnim listovima. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe sa kupoprodajnim ugovorom. 

Odustanak od ugovora-kupovine 

Potrošač može odustati od ugovora zaključenog na daljinu ne navodeći za to razlog u roku od 14 (četrnaest) dana. Rok za odustanak ugovora počinje da teče od dana kada je potrošač primio proizvod. Potrošač je dužan da obavesti trgovca o odustanku od ugovora pismenim putem. To može učiniti putem obrasca za odustanak od ugovora o kupoprodaji na daljinu (koji potrošač može poslati na adresu ili e-mail adresu trgovca). Ugovor se smatra otkazanim kada potrošač pošalje trgovcu popunjen obrazac za odustanak. Trgovac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti slanjem obaveštenja na e-mail potrošača. U slučaju otkazivanja ugovora, potrošač je dužan o svom trošku robu vrati trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je poslao popunjen obrazac za odustanak od ugovora. Potrošač ima obavezu da snosi direktne troškove vraćanja robe trgovcu, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati. 

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća i potvrdi da li je u ispravnom stanju ili ako je reklamacija u pitanju da je u skladu sa reklamacionom zapisniku 

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te se primenjuju se sledeća pravila: 

 • svaki ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija trgovca, na koji se primenjuju pravila sadržana u članovima 26-36. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može, ne navodeći za to razlog, da raskine u roku od 14 (četrnaest) dana; 

 • u slučaju zaključenja ugovora o kupoprodaji, rok za odustanak računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili njen deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 (četrnaest) dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik; 

 • ako trgovac ne preda kupcu obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora; 

 • ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje o uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, na način iz člana 29. stav 1. ovog zakona i člana 30. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak. 

Rok od 14 dana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. 

Isključenje prava na odustanak od ugovora 

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora, na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, u slučaju: 

 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; 

 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; 

 •  isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom. 

  Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke. Dakle, potrošač nema pravo da odustane od ugovora ako je reč o, primera radi, WC daskama ili sličnim proizvodima. U slučaju da je proizvod otpakovan pretpostavlja se da je isti korišćen, zbog čega potrošač nema pravo da odustane od ugovora. 

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom jer se ugrađuje u nepokretnost tako što se malteriše i/ili lepi za instalacije. Primera radi, odustanak od ugovora nije moguć ukoliko je predmet kupoprodaje kada, WC šolja, tuš kabina ili drugi sličan proizvod iz asortimana Trgovca, nakon ugradnje  tog proizvoda u nepokretnost. 

Rešavanje sporova 

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova (u daljem tekstu: “telo”). Nadležno Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. 

Međutim, vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se ne primenjuje: 

 • u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja; 

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja; 

 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac; 

 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca; 

 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku; 

 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača. 

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Trgovac je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom. 

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora u skladu sa ovim zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga. Izuzetno, u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen, rok od 90 dana se može produžiti za najviše još 90 dana, o čemu telo bez odlaganja obaveštava potrošača i trgovca. 

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka. 

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Pored toga, samo učešće potrošača u  postupku vasnudskog rešavanja potrošačkog spora ga ne sprečava da naknadu štete zahteva u sudskom postupku. Zastarevanje i prekluzivni rokovi ne teku u toku postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, a počinju ponovo da teku istekom petnaestog dana od dana okončanja ovog postupka. 

Mogućnost rešavanja potrošačkog spora pred arbitražom 

Potrošački spor može se rešavati i pred arbitražom, kada potrošač i trgovac zaključe sporazum o arbitraži nakon nastanka spora. 

Sporazum o arbitraži je isprava koju su potpisale obe ugovorne strane i koji ne sadrži druge sporazume osim onih koje se odnose na arbitražni postupak. Trgovac je dužan da potrošača pre potpisivanja sporazuma o arbitraži upozna sa pravnim posledicama prihvatanja arbitražnog sporazuma, posebno o obaveznosti odluke arbitraže i troškovima ovog postupka. 

Sudsko rešavanje spora 

            Ukoliko rešavanje sporova nije moguće na neki od napred opisanih načina,  postupak se može pokrenuti pred naležnim sudom u Subotici.